• 0216 459 09 19
 • info@numasizolasyon.com.tr

Hizmetlerimiz

Çatı Aktarma

Çatı Aktarma

catiaktarimi

Numaş İzolasyon, Çatı aktarma işlerinizi itina ile yapmaktadır. Firmamızın uzman personeli, çatıdaki mevcut olan kiremit ve omuz mahyaları tamamen sökülür. İçlerinde kırık, çatlak ve yıpranmış olanları yenileri ile değiştirildikten sonra çatı üzerinde balyalar halinde sıralanır. kiremitler söküldükten sonra ortaya çıkan karkas- ahşap iskelet üzerinde kırık, çürümüş, sağlam olmayanları ve tahtalarının eksik olanları tamamlanır. Kiremit ile kaplı olan bina çatıları iklim farklılıkları, zaman aşımına bağlı yıpranma ve üzerinde yürünmesi gibi etkenlerle kar ve yağmur sularına karşı koruma özelliğini kaybeder. Bundan dolayı yapılan tadilat ve onarım işlerine aktarma denir.

Çatı Aktarma nasıl yapılır?

Aktarma mevcut kiremit komple kaldırılıp temizlenmelidir. Çatı döşeme üzerine (kiremit altına) su izolasyon örtüsü yağmurun çatı arasına sızıntı yapacagını hesap edip düzgünce serilmelidir. Açılan mevcut kiremitlerin kırıkğı çürüğü ayrılıp kiremitler birbirinden şaşırtmalı olarak düzgünce dizilmelidir. Çatıda oluşan toz, kiremit parçaları, tahta vb molozlar süpürülerek temizlenir Gerekli eğim ve akma var ise çatı örtüsü (kiremit, membran, şıngıl vs. serilerek çatı tamamlanır. Yağmur ve kar sularının tahliyesinde kullanılan gider, dere ve oluklarının izolasyon ve bakımları yapılır. Çatının ses, nem, ve ısı izolasyonları yapılarak proje teslim edilir.

Çatı Su Yalıtımı

Çatı Su Yalıtımı

Çatı Su Yalıtımı Binaların en üst yapı elemanı olan çatılar yağış sularına, rüzgara, sıcaklık değişimlerine ve radyasyona en çok maruz kalan bölümünü suyun zararlı etkilerinden korumak için yapılır. Kullanım amacına göre yaya ve taşıt trafiği de çatıyı olumsuz etkileyebilecek olaylardır. Binaya yukarıdan gelebilecek su ve suyun zararlı etkilerinden korumak ve suyun tahliyesini sağlamak için su yalıtımı malzemeleri ile yapılan uygulamalara çatı su yalıtımı denilmektedir.

catisuyalitimi

Çatı Su Yalıtımı Binaların en üst yapı elemanı olan çatılar yağış sularına, rüzgara, sıcaklık değişimlerine ve radyasyona en çok maruz kalan bölümünü suyun zararlı etkilerinden korumak için yapılır. Kullanım amacına göre yaya ve taşıt trafiği de çatıyı olumsuz etkileyebilecek olaylardır. Binaya yukarıdan gelebilecek su ve suyun zararlı etkilerinden korumak ve suyun tahliyesini sağlamak için su yalıtımı malzemeleri ile yapılan uygulamalara çatı su yalıtımı denilmektedir.

ÇATILARDA KULLANILAN SU YALITIM MALZEMELERİ

Serme Esaslı Çatı Su Yalıtım Malzemeleri

Membranlar: Termoplastik atactic polipropilen (APP) esaslı polimerik bitümle kaplanmış cam tülü taşıyıcı veya polyester keçe taşıyıcılı su yalıtım malzemesidir. Plastomerik Yalıtım Örtüleri :  Termoplastik reçineli Atactic Polipropilen (APP) kullanılarak dayanıklılığı artırılan, sıcak iklim şartlarında kullanıma elverişli olan örtülerdir.Elastomerik Yalıtım Örtüleri : Bu çeşit membranlar daha çok soğuk iklim şartlarında ve esnekliğin muhafaza edilmek istendiği durumlarda kullanılırlar. Düşük sıcaklıktaki ortamlarda bile esnek kalırlar. Kiremit Altı Su Yalıtım Örtüleri : Eğimli çatılarda çatı kaplamalarının altına serilen, polimer bitümden üretilmiş, çekme dayanımı yüksek ve uzun zaman su geçirimsizlik sağlayan örtülerdir.

Sürme Esaslı Çatı Su İzolasyonu Malzemeleri

Çimento  Esaslı Çatı Su Yalıtım Malzemeleri : Bu tür malzemeler çimento esaslıdır. Su ile karıştırılıp sürme tekniği ile uygulanırlar. Poliüretan Esaslı Çatı Su İzolasyonu Malzemeleri : Bu tip malzemeler %400 e varan oranlarda elastiktir. Ben yüzeylere fırça ve rulo ile uygulana bildikleri gibi, püskürtme tekniği ile de uygulanabilen türleri vardır. Akrilik Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri : Su ile inceltilerek beton yüzeylere sürülerek ya da püskürtülerek uygulanabilir. Astar ile birlikte 3 kat uygulanması gerekir. Bitüm Esaslı Su İzolasyon Malzemeleri : Likit ve pasta halinde kauçuk bitüm esaslı olmak üzere ikiye ayrılırlar.  EĞİMLİ ÇATI SU YALITIMI Çatının maruz kaldığı yağış sularını üzerinde bekletmeden akıtması için yapılan yüzeyleri meyilli yapılan çatılara eğimli çatı denir. Çatılar eğimlerine göre, düz (5 derece), orta eğimli (5-40 derece) ve dik çatılar (40 ve üzeri) olmak üzere üçe ayrılırlar. Çatıların eğimlerinin belirlenmesinde çatı örtüsünün cinsine, binanın görünümüne ve iklim şartları etkili olmaktadır.

Teras Su Yalıtımı Uygulaması

terassuyalitimi

Teras çatılar üzerinde gezilebilen ve gezilemeyen olarak ikiye ayrılır. Üzerinde gezilebilen çatılar dinlenme alanı, otopark, helikopter pisti vb. amaçlar için kullanılabilirler. Üzerinde gezilmeyen teras çatılar ise daha çok yapıları dış ortamdan korumak için az yağış alan bölgelerde tercih edilirler. Teras su yalıtımı çok önemli ve detaylı bir konudur.

TERAS SU İZOLASYONU KATMANLAR

Eğim Betonu: %1,5 eğimli ahşap mala perdahılı olarak oluşturulur. Astar Tabaka: Daha iyi bir yapıştırma yüzeyi sağlamak amacıyla metal yüzeyler bitüm esaslı TS 103 solüsyon, beton yüzeylere ise TS 113 emülsiyon astar sürülerek uygulanır. Buhar Kesici Tabaka : Kullanılacak buhar kesici malzeme yüksek direnç oluşturabilecek bir tabaka olmalıdır.. Isı Tutucu Tabaka:Kullanılacak ısı tutucular, binaları ısı yönünden koruyarak yoğuşma suyunun oluşmasını da engellerler. Buhar Dengeleyici Tabaka : Oluşması muhtemel su buharının izolasyon tabakasını noktasal olarak etkilememesi ve dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamak için oluşturulurlar. Su Yalıtım Tabakaları: Çatı eğiminin %5’e kadar olması durumunda bir kat cam tülü ile bir kat polyester keçe taşıyıcılı 3 mm kalınlıkta iki kar polimer bitümlü örtüler uygulanır. % 5 eğimin üzerindeki çatılarda ya da onarım uygulamalarında genellikle polyester keçe taşıyıcılı 4 mm polimer bitümlü tek kat örtü kullanılması yeterli gelmektedir. Koruyucu Tabaka: Teras çatılarda izolasyon uygulamasından sonra yalıtım tabakaları mekanik yüklerden ve ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korunması amacıyla koruyucu bir tabaka yapılması gerekmektedir.

Otopark Üzeri Su Yalıtımı

otoparkuzerisuyalitimi

Otoparklar, üzerine dökülen yağların, asitlerin ve karbondioksit gazlarının sonucu olarak sürekli agresif kimyasalların zararlı etkilerine maruz kalır. Tuzlu atmosfere sahip kıyı bölgelerinde yüzeyde biriken tuzlar, nemlilik, yağmur gibi iklim şartları ve buz çözücü tuzların etkileri bir araya gelerek korozif etkiler doğurur. Eğer beton yüzeyde çatlaklar mevcutsa bu etkiler artacaktır. Otopark Üzeri Su Yalıtımı işletme maliyetlerini düşürdüğü gibi yıpranmış zarar görmüş yüzeylerin bakımı için kapalı kalma sürelerini de kısaltmaktadır. Bir otopark işletmesi için sürekli hizmet verebilir olmak hayati önem taşır. Zayıf ve kusurlu yüzeyler araçların otopark içinde kaymasına ve kaza yapmasına sebep olabilir. Ağır yüklere ve kaymaya dayanıklı sistemler, kaymalara bağlı kaza riskini minimize eder. Taşıt trafiğine maruz düz otopark çatılarda, ters teras çatı kavramının temel yararları su yalıtım membranının korunması, su yalıtım membranının tüm yüzeye doğrudan doğruya yapıştırılması ve bundan dolayı inşaat aşamasında yüksek basma dayanım elde edilmesidir. Levhaların yüksek basma dayanımı ve dayanıklı elastik davranışı, basit ve ekonomik bir otopark yapısının uzun süreli çalışır kalmasını sağlar.

Projelendirmede Dikkat Edilecek Hususlar

Donatılı beton döşeme Betonarme çatı döşemesi veya meyil betonu en az % 2-2.5 olan bir eğim ile çatı yönetmeliklerine ve tavsiyelere uygun olarak tasarlanmalıdır. Su yalıtım membranı Su yalıtım membranı, yalıtım levhasının düz bir yüzeye serileceği gözününe alınarak düzgün bir şekilde serilmelidir (özellikle beton bloklardan gezilebilir teras olarak kullanılıyorsa uygun düzeltmelerin yapılması gereklidir). Taşıt trafiğine açık teras çatılarda muhtemel sızıntıları kolayca bulmak için yalıtım membranının bütün beton döşemeye yapıştırılması tavsiye edilir.

Su Deposu Yalıtımı

sudeposuyalitimi

Su depoları, binalarda içme ve kullanma sularının depolanması ve binaya suyun dengeli dağılımının sağlanması amacıyla yapılmış alanlardır. Binaların bodrum katlarında yapılmış olmalarının hiçbir sakıncası yoktur. Tam tersine, hidrofor sistemlerinin sağlıklı çalışmaları bakımından zemin katlarda bulunmaları gerekmektedir. İyi yapılmış Su Deposu Yalıtımı ile hijyenik su depoları yapılabilmektedir. Su deposu eskimiş veya su kaçırıyor diyerek eski depoyu iptal ederek çok yüksek ücretlerle yeni bir depo yaptırmanıza gerek yoktur. Mevcut depoya, yeni su tankı yapımının %70 az maliyetine su kaçaklarını %100 kesen su deposu membranı ile yalıtım yapılarak sorunları ortadan kaldırmak ve depoyu en hijyenik haline getirmek mümkündür. 10 yıl garanti veren başka bir su deposu yalıtım çözümü yoktur. Bitmiş inşaatların su deposu yalıtım problemi de, fayans veya sürme esaslı malzemeler ile kaplanmak yerine, aynı su deposu membranı yöntemi ile çok daha ekonomik fiyatta %100 sonuç alınacak şekilde çözülmektedir. Kullanılan membran; içme suyu ve kullanma suyu depolarının izolasyonunda son kat olarak kullanılan, içme suyu ile temasa uygunluk sertifikasına sahip, UV dayanımsız PVC su yalıtım membranıdır.

Antibakteriyel Su Deposu Membranının Avantajları

 • Türk Gıda Kodeksine Uygundur.
 • Suda koku yapmaz, yosun tutmaz, mikrop barındırmaz.
 • Su depolarında kullanılır. Tarım Bakanlığı izni ve CE Belgesi vardır.
 • Elastik olduğundan depremlerde çatlamaz ve su kaçırmaz.
 • Kolon, kiriş ve bina temelleri sudan %100 korunur.
 • Sıva ve fayansa gerek kalmaz. Çıplak betona uygulanır

Su deposu izolasyonu apartman ve site yöneticilerinin çoğunlukla sorun olmadan göremedikleri bir gerekliliktir. Su deposunda sızıntılar başlamasa dahi su deposu izolasyonu yaptırmanız, hem hijyen açısından hem de binanın temellerinin sağlıklı kalması bakımından önemlidir. Zira su deposu izolasyonu sadece mevcut sızıntıları değil aynı zamanda ileride oluşabilecek sızıntıları başlamadan önlemek amacıyla yapılmaktadır. Aynı su deposu yalıtımı işlemlerinde olduğu gibi su deposu izolasyonu da pvc membran kullanılarak yapılmaktadır. Su depoları zamanla eskidiği veya su kaçırdığı için eski depoyu iptal edip çok yüksek ücretlerle zaten yer probleminin olduğu binanızda yeni bir depo yaptırmak için yer aramanıza ve masraf yapmanıza gerek yoktur. Mevcut su deposuna, yeni su tankı yapımının %70 az maliyetinde, su depolarındaki kaçaklarını %100 kesen su deposu membranı ile su deposu yalıtımı yaparak depoyu en hijyenik haline getirmek ve bina temellerine su sızıntısını tamamen önlemek mümkündür. Gerçekçi bir 10 yıllık garanti verilebilen başka bir su deposu yalıtım çözümü yoktur. Yeni tamamlanmış inşaatlarda görülen su deposu yalıtım ihtiyacı ise, fayans kaplama, polyester kaplama veya sürme esaslı diğer malzemeler ile kaplanmak yerine, aynı su deposu yalıtım membranı yöntemi ile çok daha ekonomik fiyatlarla %100 sonuç alınacak şekilde çözülmektedir. İçme suyu ve kullanma suyu depolarının izolasyonunda son kat olarak kullanılan membran, Türk Gıda Kodeksine Uygun, içme suyu ile temasa uygunluk sertifikasına sahip, UV dayanımı olmayan (dolayısı ile kurşun ve diğer koruyucu kanserojen maddeler içermeyen) pvc su yalıtım membranıdır.

Sürme Esaslı İzolasyon Uygulamaları

surmeesasliizolasyon

Sürme Esaslı İzolasyon Uygulamaları kullanılan malzemeye göre 3 gruba ayrılır. Numaş İzolasyon olarak izolasyon yapılacak yere uygun malzeme ile izolasyon yapmaktayız.

1-ÇİMENTO ESASLI SÜRME ESASLI İZOLASYON UYGULAMALARI

Kapiler, çift komponentli, bitum esaslı, akrilik reçine ile sürme izolasyon gerçekleştirilir. Kullanım alanlarına göre uzman ekip tarafından malzeme seçimi gerçekleştirilir. Kullanım Yerleri:

 • İç-dış mekânlarda
 • Su depolarında
 • Olimpik yüzme havuzları, termal havuzlar, salamura havuzları, balık yetiştirme havuzları, klima havuzlarında, süs havuzları
 • Soğuk hava depolarının duvar ve döşeme kaplamalarında
 • WC, banyo, mutfak gibi binaların tüm ıslak hacimlerinde
 • Temel, perde, istinat duvarlarında
 • Teraslarda
 • Bodrum katlarında
 • Tünellerde
 • Asansör çukurlarında
 • Hidroelektrik santrallerinde
 • Betonu su ve buz çözücü tuzlardan korumada
 • Marina yürüyüş yollarında
 • Çiçekliklerin izolasyonlarında
 • Prefabrik beton dere yalıtımları
 • Köprü, viyadük ayakları
 • Zeminden gelen agresif sulara karşı beton korunmasında

2- POLİÜRETAN ESASLI SÜRME İZOLASYON UYGULAMASI

Çift komponentli, poliüretan esaslı, solvent içermeyen sıvı halde su yalıtım malzemesidir. Ana malzeme ve sertleştiriciden oluşan homejen karışım ile deponun iç yüzeyinin kaplaması yapılacaktır. UYGULAMA AŞAMALARI Deponun iç yüzeyi çamur, kir, pas ve yağdan arındırılır. Temizlenen yüzeye, iki bileşenli homejen karışımı fırça veya rulo ile ilk kat sürülür. Yaklaşık 24 saat içinde ikinci kat sürülerek işlem tamamlanır. AVANTAJLARI

 • Hızlı ve kolay uygulanabilir.
 • Solventsiz olduğundan, kapalı alanlarda dahi güvenle kullanılabilir.
 • Su izolasyonu, korozyondan koruma, sürtünmeye, darbelere ve bazı kimyasallara dayanma özellikleri vardır.
 • Uygulandığı yüzeye aderansı yüksektir.
 • İnsan sağlığına zararlı değildir.
 • Yaşlanmaya dirençlidir. Uygulama tamamlandıktan sonra deponun kuruması için ilk 2 gün depoya su alınmamalıdır.

3-EPOKSİ ESASLI UYGULAMALAR

Epoksi, termosetler grubundan yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir. Suya, aside ve alkaliye direnci çok iyidir, zamanla direnç özelliğini yitirmez. Çatlağa doldurulmuş epoksi yapıştırıcısı, çatlağın yarattığı süreksizlik ortamını sürekli duruma dönüştürür, çatlağın her iki yüzünü çatlak boyunca sürekli olarak birbirine bağlar ve gerilme birikimlerini önler. Epoksi, inşaat alanında da yaygın kullanılan bir malzemedir.

 • Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
 • Sürtünmeye ve aşınmaya karşı dayanıklı yüzeyler oluşturur.
 • Dekoratif uygulamalarda geniş bir renk yelpazesine sahiptir.
 • Kolay temizlenir, hijyeniktir.
 • Agrega ilavesi ile kaymaz bir zemin elde edilebilir.
 • Yağ ve kimyasallara karşı dirençlidir.
 • Solvent içermez.

KULLANIM ALANLARI

 • En yaygın olarak kullanılan epoksi grubu, zemin kaplaması olarak kullanılan gruptur
 • Donatı ve demirlerin yapıştırılmasında;
 • Betonarmede; ankraj demirlerinin oluşturulması amaçlı filiz ekme işlerinde.
 • Beton, sıva, metal, seramik, polyester ve epoksi yüzeyler üzerine ince kaplama malzemesi olarak, yapısal bağlantı ve onarım işlerinde.
 • Beton elemanları ve kolonların montajında; çatlak ve kırıkların tamiratlarında.
 • Yüzey koruyucu kaplama olarak.
 • Taze betonu, eski sertleşmiş beton veya harca bağlamak için yapıştırıcı reçine olarak.
 • Aşınmaya karşı koruyucu kaplama yüzeyi olarak.
 • Köprü taşıyıcı plakalar, makine ayakları, bağlama civataları, tren ray hatlarında sorunsuz yüzey ve dayanıma sahip imalatlar için.
 • Ahşap, yığma ve betonarme yapılarda yüklerin artması, hasar ve eskime olması, yapısal değişiklikler yapılması, dizayn ve imalat hatalarının bulunması durumunda yapıların güçlendirilmesi amacıyla.
 • Kimyasal ve mekanik etkilerle karşılaşacak zemin ve duvar seramik kaplamalarının derzlerinde, sert, su geçirimsiz ve kimyasallara dayanıklı derz dolgu malzemesi olarak; havuz, çamaşırhane, hastane, laboratuvarlarda.
 • Yüksek dayanımlı endüstriyel alanlarda zemin ve duvar boyası olarak.
 • Su altı imalatlarda
 • Yapılarda, herhangi bir sebeple çatlakların ve oyukların doldurularak yapıştırılması veya enjekte edilmesi amacıyla kullanılabilir.

Bina Isı Yalıtımı

binaisiyalitimi

Bina ısı yalıtımı binaların uzun ömürlü olmasını ve enerji tasarrufu yapılmasını sağlar. Yapıların uzun yıllar boyunca değerini koruması ancak, yapı iyi tasarlanmışsa, iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunmuşsa gerçekleşebilir. Yapıların iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunması; yalıtım ile sağlanabilir. Yalıtım sistemlerinin esas amacı; yapı bileşenleri ve taşıyıcı sistemi dış etkenlerden koruyarak; kullanım amacına uygun sağlık ve konfor şartlarının yapı içerisinde hüküm sürmesini sağlamaktır. Bina içerisinde konforlu yaşam koşullarının oluşturulması insan sağlığı için ne kadar önemli ise yapının dış etkenlere karşı korunması da; içerisinde yaşadığımız, sağlam ve uzun ömürlü olmasını beklediğimiz yapılar için aynı öneme sahiptir.

Binalarda ısı yalıtımı uygulanması ile;

 • Çatı, duvar ve döşemelerde tekniğine uygun ısı yalıtımı malzemeleri kullanılması ile ısıtma ve soğutma amaçlı tüketilen yakıt miktarının azalması,
 • Hava kirliliği azalması,
 • Sağlıklı ve konforlu bir ortam oluşması sonucunda sağlık giderlerinin azalması,
 • Yapı bileşenlerinin yoğuşma sonucu korozyona uğraması önlenerek binanın korunması sağlanır.

Tasarımdan, uygulamaya kadar tüm yönleri ile bir uzmanlık dalı olan yalıtımın ana unsurları doğru detay, nitelikli malzeme ve sağlıklı uygulamadır. Isı yalıtım malzemeleri kalitesine göre değişmektedir. Bu durum ısı yalıtımı fiyatlarını etkilemektedir. Doğru ısı yalıtımı için ucuz ısı yalıtımı yerine kaliteli ısı yalıtımı tercih edilmelidir. Numaş İzolasyon olarak ana faaliyet alanımız olan “yalıtım, tadilat ve dekorasyon İşleri” konularında hizmet vermeye başladığımız ilk günden bu yana birçok projeyi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Yalıtım, Tadilat, Dekorasyon işleri uzmanlık ve eğitim gerektirir. Biz bu işi bilerek ve severek yapıyoruz. Alanında uzman kadromuz ve deneyimli ustalarımızla işlerinizi, istediğiniz doğrultuda vaatlerle değil; gerçek kaliteyle sizlere sunuyoruz. Yalıtım, dekorasyon ve tadilat işlerinizde her zaman yanınızdayız.

Mantolama

Mantolama

Dış Cephe Kaplama

Dış cephe kaplama işlemleri binanın hem dış görünüşünü güzelleştirdiği gibi, hemde yalıtım bakımından oldukça önemlidir.

Dış Cephe Mantolama Malzemeleri

Mantolama malzemeleri olarak en çok kullanılan EPS, yani genleştirilmiş polistren köpüktür. EPS köpük teknik özellikleri çok olan bir malzemedir. Sudan, nemden, sıkıştırmadan ve güneş ışınlarında etkilenmez. Isı yalıtım malzemesi olarak kullanıldığında, yapının ısı dengesini korur. Aşırı soğuma ve aşırı ısınmanın önüne geçerek ciddi manada ısı tasarrufu sağlar. Diğer malzemeler ise XPS ve Taş yünü dediğimiz malzemelerdir. XPS’nin hammaddesi de polistrendir. Ekstrude Polistren malzemeleri, levhalar halinde üretilen ve ısı iletkenlik değeri düşük olan iyi bir ısı yalıtımı malzemesidir. Taş yünü ise hem ısı, hem de ses yalıtımı sağlar. Oldukça kaliteli bir malzemedir. Birçok kaya çeşidinin eritilerek ve çeşitli katkılarla meydana gelen mineralli bir yün çeşididir. Alevlenmeye karşı en dayanıklı üründür. Her işi ehline yaptırmak makbuldür. Siz de eşten dosttan öğrendiğiniz kadarıyla yetinmeyin binanızı kime mantolama yaptıracağınızı iyi araştırın. Bu o firmanın çok kaliteli iş yaptığı veya köklü bir firma olduğu anlamına gelmez. Örneğin mantolama şirketleri İstanbul, İstanbul mantolama, veya dış cephe mantolama firmaları İstanbul, gibi sonuçlar arattığınızda önünüze bir çok firma çıkacaktır. Özellikle referansları olana firmaları seçmekte yarar var. Hatta yaptıkları işlerin sahiplerine bir şekilde ulaşarak onlardan firma ve ustaları hakkında bilgi alın. Bu noktada Numaş İzolasyon olarak referanslarımızı inceleyebilirsiniz. Dilerseniz iletişime geçerek çalışma prensibimizi ve ucuz fiyatlarımızı öğrenebilirsiniz.

Çatı Arası Isı Yalıtımı

Binalarımızda yapacağımız Çatı Isı Yalıtımı uygulamaları konfor şartlarımızı olumlu etkilemekte enerji masraflarını da önemli ölçüde azaltmaktadır. Binalarda çatılardan kaynaklanan ısı kaybı %25 civarındadır, doğru malzeme ve işçilikle uygulanmış bir tavan ısı yalıtımı uygulaması kış aylarında bina içerisindeki sıcak havanın dışarıya çıkmasını engellediği gibi, yaz aylarında da güneşten kaynaklanan sıcak havanın bina içerisine girmesini engellemektedir.

ÇATI ISI YALITIMI NASIL YAPILIR?

catiizolasyonu

Çatı arası yalıtım uygulamalarında en çok tercih edilen ısı yalıtım malzemesi alüminyum folyolu cam yünü çatı şiltesidir. Tavan arası ısı yalıtımında, döşemeye serilmek suretiyle uygulanır. Şiltelerin üzeri her hangi bir malzeme ile kapatılmamalı, ağı yüklere karşı dayanıksız olduğu için üzerinde yürünmemeli, üzerine ağırlık konulmamalıdır. Folyolu yüzleri her zaman sıcak tarafta kalacak şekilde serilmelidir. Kışın yoğusma riskini ortadan kaldırılması, yazında güneş tarafından çatı arasında aşırı ısınan havanın tahliyesinin sağlanması bakımından yalıtımın üst kısmının havalandırılmasına özen gösterilmelidir. Cam lifleri ıslanmaz, ancak lifler arasındaki hava boşluğu tamamen su ile dolabilir. Bu nedenle malzemenin suyla teması mutlaka önlenmelidir. Islanan camyünü ıslak kaldığı sürece yalıtım görevini yapamaz. Camyünlerinin düşük yoğunluklu olanları rulo, yüksek yoğunluklu olanları ise levha halinde kullanılır. A1 yanmaz sınıfına dahil bir malzemedir.

HER İKİ TARAFI CAMTÜLÜ KAPLI ŞİLTELER

KULLANIM YERLERİ: Kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında mertek aralarında, üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda kullanılır.

UYGULANMASI: Her iki yüzünün cam tülü kaplı olması nedeniyle tutulması ve serilmesi rahattır. Kullanılan çatı arası mertek aralarında uygulandığında iç ortama bakan sıcak yüzeyi mutlaka bir buhar kesici bir malzeme ile örtüldükten sonra iç kaplama tespit edilmelidir. Kışın yoğuşma riskinin ortadan kaldırılması yazında güneş tarafından tavan arasında aşırı ısınan havanın tahliyesinin sağlanması bakımından yalıtımın üst kısmının havalandırılmasına dikkat edilmelidir.

BİR TARAFI ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI CAMYÜNÜ ŞİLTELER

KULLANIM YERLERİ: Kullanılan ve dolayısıyla ısıtılan ve soğutulan çatı aralarında tavan mertekleri arasında kullanılır. Şilte boyunca folyo kenarlarında 5 cm tespit payı bulunmakta olduğundan mertek aralarına zımbalama veya çivileme sureti ile tespit işlemi çok kolaydır. Tespitte alüminyum folyolu yüzey iç hacme bakacak şekilde yapılmalıdır. Bu surette difüzyon direnç diğeri çok yüksek olan folyo sayesinde kış aylarında meydana gelebilecek yoğuşma riski ortadan kaldırılmış olur. Bilahare alçı plaka, lambri vb. istenilen tavan kaplaması ile tavan ısı yalıtımı uygulamaları sonlandırılır.

12