• 0216 459 09 19
 • info@numasizolasyon.com.tr

Author Archives: admin

Pendik

Kartal

Maltepe

Su Yoğunlaşması Yalıtımı

suyogunlasmasiyalitimi

Yapı elemanlarının iç kısımlarında oluşan ve başlangıçta gözle fark edilemeyen su birikimidir. Yapı içinde oluşan bu su birikimi çeşitli fiziksel olaylar sonucu dışarı atılabiliyorsa, yapı içinde herhangi bir tehlike söz konusu değildir. Aksi durumda, yapı elemanlarına zarar verir. Bu nedenle, yapı elemanı içinde su buharı yoğuşumunun belli bir limiti aşmaması gerekir.

Su Yoğunlaşması ile ilgili bazı tanımlar

İnsanın nefes alıp verdiği hava, kuru hava ile su buharı şeklinde iki kısımdan oluşur. Havadaki nem oranı iklim şartlarına göre değişir. Havaya nem vererek veya havadan nem alarak bu oran değiştirilebilir. Ancak nem oranı değişimi belli bir limiti aşamaz. Bu limit, havadaki su buharının doyma sınırıdır. Doyma sınırına ulaşmış havaya doymuş hava denir. Doymuş hava içine daha fazla su buharı verilemez.

BAĞIL NEM

Havadaki su buharının kısmi basıncının, aynı sıcaklıkta doymuş havada bulunan su buharının kısmi basıncına oranı, bağıl nem olarak tanımlanır.

MUTLAK NEM

Bağıl nem havada bulunan nem miktarının mutlak değerini göstermez. Nemli havanın birim hacmine karşı gelen nem miktarı, mutlak nem şeklinde tanımlanır.

ÖZGÜL NEM

Sıcaklığın ve havadaki su buharı oranının değişmesi sonucu, nemli havanın kütlesi ve hacmi değişir. Halbuki iklimlendirme proseslerinde nem miktarının kolayca hesaplanabilmesi için, nem miktarının sabit bir değere bağlı olarak verilmesi gerekir. Hava içinde değişmeyen tek büyüklük kuru hava kütlesidir. Su buharı kütlesinin kuru hava kütlesine oranı özgül nem olarak tanımlanır.

YOĞUNLUK

Nemli hava içinde buluna kuru hava ve su buharı kütlesinin nemli havanın hacmine oranı, nemli havanın yoğunluğunu verir.

ÇİĞ NOKTASI SICAKLIĞI

Havanın verilen bir nem oranı için doyma sıcaklığı çiğ noktası sıcaklığı olarak tanımlanır. Doymuş havadaki sıcaklık çiğ noktası sıcaklığının altına düştüğü zaman yoğuşma meydana gelir.

TERLEME

Havada bulunan su buharının yoğuşma sıcaklığının altında bir düzeyle kontak duruma geldiği zaman, havanın içindeki su buharı yoğuşur. Yoğuşmanın su haline dönüşmesi terleme olarak adlandırılır. Terleme çiğ noktası sıcaklığı ile ilgilidir.

BUHAR KESİCİLER

Konstrüksiyon içinde yayılan su buharını keserek engelleyen malzeme tabakalarıdır. Pratikte su buharını tamamen kesmek imkansızdır. Ancak mümkün olduğunca su buharının yayılmasını azalmak yeterlidir. Su buharını yapı elemanının sıcak bölgesinde kesmek gerekmektedir.

SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRÜ

Aynı sıcaklık ve atmosferik basınç şartlarında aynı kalınlığa sahip bir hava tabakasına göre; malzemenin bir tabakasının direncinin ne kadar olduğunu gösteren boyutsuz bir orantı sabitidir. Havanın difüzyon direnç faktörü 1‘dir.

ÖZGÜL DİRENÇ

Su buharı difüzyonuna karşı gösterilen direnç özgül direnç olarak tanımlanır.

KISMİ DİFÜZYON DİRENCİ

Malzeme kalınlığı olan S ile su buharı difüzyon direnç faktörünün çarpımıdır. “ r ” ile gösterilir. r=µ.S

GEÇİRGENLİK

Su buharı geçişine izin veren malzemelerin fiziksel özelliği ile malzemenin birim kalınlığının çarpımıdır. Geçirgenlik = Su buharı geçirme kararlılığı x Birim kalınlık

BUHAR DİFFÜSYONU

Bir konstrüksiyonda, konstrüksiyonun iki yüzü arasında buhar basıncı farklı ise yüksek buhar basıncına sahip yüzeyden, düşük buhar basıncına sahip yüzeye doğru buhar difüzyonu olur. Buhar difüzyonu nem miktarı fazla olan hacimlerden, nem miktarı düşük olan hacimlere doğru moleküler transport şeklinde gerçekleşir.

Terlemeye Karşı İzolasyon

terlemeyekarsiizolasyon

Su buharı canlıların (insan, hayvan, bitki) nefes alma ve ya da terlemesinden kaynaklanabileceği gibi duş, yemek yapma, çamaşır yıkama benzeri günlük aktivitelerimiz nedeniyle de oluşabilir. Yine de evlerde sorun olarak nitelendirilebilecek düzeyde rutubetin ana nedeni genellikle evin iyi yalıtılmamış olmasından kaynaklanır. Dışarıdaki soğuğu, yağmuru ya da farklı bir yerden gelen suyu çeken duvarlar evdeki sıcaklığın da etkisiyle daha fazla su buharı yani terleme oluşmasına sebep olur. Bunun dışında kullanılan ısıtma kaynağının özelliklerine göre de ev içindeki ısı farklılıkları terlemeye neden olabilir. Örneğin bir odada soba yanıyor ve diğer bir oda ısıtılmıyorsa bu durum evde ısı farklılığına, dolayısıyla soğuk ve sıcak havanın karşılaşıp su buharı oluşturmasına neden olur. Ya da doğalgaz tesisatındaki bir sorun nedeniyle bir oda çok ısınırken diğerleri ısınmıyor olabilir. Terlemeye Karşı İzolasyon için bize ulaşabilirsiniz. Yapı elemanlarında genellikle hiç terleme olmaması gerekir.Terlemeyi önlemek için, Yapı elemanlarının ısı geçirgenlik direncini artırmak, ısı tutucu ilave ederek, yüzey sıcaklığını çiğ noktası sıcaklığının üzerine çıkartmak, İç tavanın bağıl nemini azaltmak, Terleme olan yüzeyi yapay olarak ısıtmak, Terleyen yüzeyleri havalandırmak suretiyle, yüzeye bitişik havayı hareket ettirerek, yüzey sıcaklığını çiğ noktası üzerine çıkartmak, Devamlı nem artışı gösteren, yoğuşan suyun damlamasını önlemek için iç nem azaldığı zaman nemi geri verebilen bir nem emici tabaka ile yüzeyleri kaplamak gerekir.

Havuz Yalıtımı

Havuz Yalıtımı

Havuz Yalıtımı

Havuz yalıtımı Yüzme havuzlarında betonarme duvar ve zemin tek başına su sızıntısını ve kaçağını engelleyecek özellik taşımaz. Su tahliye delikleri, su girişleri, pencereler, beton yapıdaki duvar ve zemin birleşim yerleri gibi özel noktalar sızdırmazlık açısından zayıftır.

havuzyalitimi

Yüzme havuzlarında betonarme duvar ve zemin tek başına su sızıntısını ve kaçağını engelleyecek özellik taşımaz. Su tahliye delikleri, su girişleri, pencereler, beton yapıdaki duvar ve zemin birleşim yerleri gibi özel noktalar sızdırmazlık açısından zayıftır. Ayrıca betonarmede oluşabilecek çatlaklar da su sızıntısını kolaylaştırır. Havuz içi yüzeylerine yapılacak seramik türü kaplama uygulaması ise tek başına su yalıtımı sağlamaz. Bu nedenle, su basıncına dayanıklı etkin bir yalıtım uygulaması gerçekleştirilmelidir. Yüzme havuzunda betonarme duvar ve zemin tek başına su sızıntısını ve kaçağını engelleyecek özellik taşımaz. Su tahliye delikleri, su girişleri ve pencere gibi özel noktalar sızdırmazlık açısından zayıftır. Beton yapıdaki duvar zemin birleşimleri,tamir noktaları, su sızıntılarına neden olabilecek zayıf bölgelerdir. Ayrıca yüzme havuzunda çeşitli etkenlere bağlı olarak yıpranmalar görülür. Bu nedenle yapılacak seramik uygulaması da hassas bir işlemdir. Havuzun kullanım amacına bağlı olarak, kullanılan suyun az ya da çok klorlu olması, periyodik bakımda kullanılan deterjan ve hafif asitler, derzlerin yıpranmasına yol açar. Havuza döşenen seramikler, dolu havuzlarda pozitif, boş havuzlarda negatif basınca maruz kalırlar. Soğuk havalarda ise don tehlikesi altındadırlar. Bu nedenle,tüm bu etkenlerden korunmak ve uzun ömürlü bir su yalıtım uygulamasını garantilemek için klorlu suya, don tehlikesine, negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı bir seramik yapıştırıcısı kullanılmalıdır.Derz boşlukları da temizlik malzemelerine ve kimyasallara karşı dirençli bir derz dolgusu ile doldurulmalıdır.Havuzlarda su yalıtımı genellikle yalıtım örtüleri, geçirimsiz beton ve cam gibi takviyeli kaplamalar ile yapılmaktadır.

Örtülerle Yapılan Havuz Yalıtımı

Haznelerin yatay, düşey, eğri ve eğimli yüzeylerine uygulanır: İçinde taşıyıcılı bir bitüm bazlı yalıtım örtüleri iki veya çok katlı olarak düzenlenerek, katların birbirine ve yüzeye sıcak bitüm ile yapıştırılan yalıtım şeklidir. Bu yalıtım örtü malzemeleri elastik olup, iyi bir çekme ve mukavemetine sahiptirler. Çeşitli uzama katsayılarına sahip türleri de vardır. Betonarme sistemde olabilecek hareketlerle ilgisi olmadığı için kolaylıkla devre dışı kalmazlar. Hem içten dışa hem de dıştan içe olan su basınçlarına karşı yalıtım özelliği vardır. Uygulamada duvar yalıtımı tamamlandıktan hemen sonra koruyucu tabaka gerekir. Bu tabaka üzerine ayrıca kaplama malzemesi uygulanır. Geçirimsiz Beton İle Yapılan Havuz Yalıtımı Su kanallarının yüzlerine uygulanan, uygun granülometri ve gerektiğinde geçirimsizliği sağlayan katkı maddeleri kullanılarak yapılan ve en az 10 cm kalınlığında beton bir tabaka oluşturan su yalıtımı yöntemidir. Cam Lifi Takviyeli Plastik Kaplama İle Yapılan Havuz YalıtımıHaznelerin yatay, eğri, eğimli ve düşey polyesterin cam elyafı ile takviye edilmesi suretiyle yüzeyde bir kaplama tabakası oluşturacak biçimde döşenmesiyle oluşur. Havuz yalıtımları aşağıdaki temel unsurun çok iyi çözülmesi ve buna göre gerekli önlemlerin alınmasını gerektirir. Kısaca bunlar; 1-Sisteme etki edebilecek, özellikle yatay titreşimler. 2-Sisteme etki edebilecek, düşey ve yatay yükler. 3-Isı genleşmeleri. 4-Betonun geçirimsizliği. 5-İçten dışa/dıştan içe su basıncıdır.

Banyo Su Yalıtımı

banyosuyalitimi

Banyo Su Yalıtımı banyoların için çok önemlidir. Banyolarda çok fazla nem oluşmaktadır. Duş ve küvet alanlarından sıçrayan sudan ve banyodaki tüm su kaynaklarından buhar meydana gelmektedir ve bu nem, duvar ve zemine yerleşmektedir. Küvetin taşması gibi küçük sakarlıklar sonucunda bile, büyük miktarda nem serbest kalabilmektedir. Çamaşır makinesi da banyoda bulunmaktadır, ki bunun da taşma tehlikesi vardır. Ayrıca günümüzde hemzemin duşlar moda olmuş durumdadır. Bu duşlarda, su, duş teknesinde tutulmamakta, direkt olarak hemzemin giderden, bina ana giderine iletilmektedir. Banyo, WC vb. ıslak hacimli yerlerde, kullanma suyunun ya da pis ve temiz su tesisatlarından sızan suyun döşeme kaplamasından geçerek, binaya zarar vermesini önlemek amacıyla su ve neme karşı yalıtım yapılır. Döşemede yapılan yalıtım şekillerini, kaba döşemeden yüzeye doğru şöyle sıralayabiliriz. İçerisine sika vb solüsyon katılmış eğim betonu (%3-5) eğim verilerek ve kalınlık 3 cm olacak şekilde dökülmesi, Yalıtım gereci olarak mastik asfalt vb. kullanılması ve mozaik ya da çimento harçlı karo vb. döşeme kaplaması (Harç içerisine sika, antihidro vb’nin katılması uygun olur) Döşemede yapılan yalıtımın duvarda, en az lavabo muslukları seviyesini aşacak yüksekliğe kadar devam ettirilmesi gerekir. Duvarda yapılan yalıtım işlemlerine de, duvar yüzeyinden içeriye doğru olmak üzere şöyle sıralayabiliriz. Yalıtım gereci olarak mastik asfalt, membran vb. kullanılması, Sıva teli ve mozaik ya da çimento harçlı karo, fayans, mermer vb. duvar kaplaması (Kaplama harcı içerisine Sika, Antihidro, vb’nin katılması uygun olur). Yalıtım gereci olarak, cam elyafı + polyesterde kullanılmaktadır. Bunun uygulanması için önce, iyice temizlenen ve kurutulan yüzeye cam elyafı serilir. Sonra üzerine, katalizörüyle karıştırılan polyester solüsyonu, fırçayla ve tampon edilerek sürülür. Böylece işçiliğinin zor olmasına rağmen, oldukça sağlam ve geçirimsiz bir yalıtım elde edilmiş olur.

Tuvaletlerde Su Yalıtımı

tuvaletsuyalitimi

Banyo ve tuvalet gibi ıslak mekanlar genellikle seramik ile kaplıdır. Ancak seramik uygulaması tek başına su yalıtımı sağlamaz. Su yalıtımı yapılmamış ıslak mekanlarda suyun döşeme ve duvarlardan sızması komşu bölgelerde bozulmalara yol açabilir. Alçı, ahşap, gaz beton gibi hassas yüzeylerin su alması ancak pahalı tamiratlar ile telafi edilebilir. Islak mekanlarda kritik noktaları da göz önüne alarak yapılacak uygun bir su yalıtım uygulaması etkin bir yalıtım performansı ve konfor sağlar. Seramik derzleri suyun geçişi açısından risk oluşturan bölgelerdir. Duvarların birbiri ile ve duvarların zeminle birleştiği köşelerde genellikle su geçişini kolaylaştıran çatlaklar oluşur. Tesisat boruları veya su giderleri gibi özel noktalarda da durum aynıdır. Islak hacimlerden su sızması alt katlarda veya yan odalarda hasara neden olur. Bu tür kaçaklar kendisini mekanın dış duvarlarında dalgalar şeklinde nemlenme ile belli eder. Tuvalet ve banyonun terasın alt katındaki komşunun tavanında damlama yada nemlenme olarak görülür. Suyun akışı zaman zaman değil sürekli ise büyük bir ihtimalle temiz veya pis su kaçağıdır. Boru üzerinde delik paslanma yıpranma su kaçakları da olabilir. Örneğin şahıs eski mutfağını değiştirdikten sonra nemlenme rutubet şikayeti varsa, eskimiş paslı borularda darbeden dolayı yani kaçaklar başlamış olabilir.Kulağınızı çeşmeye dayayıp temiz su kaçağı zayıf ihtimal duyulabilir ya da bütün çeşmeler kapalıyken aşağıda su saatinin küçük pervanesi yavaşça dönüyorsa temiz su kaçağıdır. böyle bir durumda çeşmenin arkasında yumuşuk metalden 1-3 cm ek uzatma çatlağı varsa kolay alyanla sökülür ama değilse üzgünüm iş tesisat yenilenmek zorundadır.  ayrıca pis su kaçağı da olabilir o zaman şüphe küvet ya da duş teknesi altında tromblen değişimi gerekli olabilir.

Pvc Membran Uygulamaları

pvcmembran

PVC Su Yalıtım Membranları temelden çatıya ve tüm ara katmanlara kadar uygulanabilen ideal bir su yalıtım malzemesidir. Pvc Membran Uygulamaları tüm yüzeylerde başarılı su izolasyonu uygulanmaktadır. Pvc su yalıtım membranları, inşaat sektörünün ihtiyacı olan temelden çatıya, barajdan kanaletlere, tünellerden yer altı yapılarına kadar her türlü iklime ve uygulama koşulları için güvenli tek kat uygulama ile çözümler geliştirilir.

Pvc Membran Uygulamaları Avantajları:

PVC Membranların saha şartları altında dayanıklılıkları diğer ürünlerden oldukça fazladır.

 • Yüksek kalite güvencesi,
 • Uzun hizmet ömrü,
 • Zor alev alma özelliği,
 • Yüksek mekanik dayanım,
 • Buhar geçirgenlik,
 • Sıcak hava ile kusursuz ek yeri kaynağı imkânı,
 • İklimsel şartlara karşı yüksek dayanım,
 • Bitki köklerine dayanım,
 • Kolay kullanım ve uygulama kolaylığı,
 • Estetik olması (çeşitli renklerde üretim imkânı)
 • Çözünme ve çürüme dayanımı,
 • Geri dönüştürülebilen doğa dostu malzeme

Kullanım Alanları:

 • Yapılarda suyun girdiği heryerde su yalıtımı için
 • Toprak ile temas eden duvarlar, temeller ve zemine oturan döşemeler
 • Balkonlar, teras ve eğimli çatılar
 • Banyo, lavabo, wc gibi ıslak hacimler asfalt yol ve köprü yapımında su yalıtım membranı olarak kullanılır.

Çatı Yalıtım Sistemleri

 • Hafif metal çatılar
 • Betonarme teras çatılar
 • Bahçe teras çatılar
 • Otopark teras çatılar

Temel Yalıtım Sistemleri

 • Döşemeler
 • Perde duvarları
 • Islak hacimler

Metro ve Tünel Yalıtım Sistemleri

 • Su Yapıları
 • Havuzlar
 • Göletler
 • İçme suyu depoları

Poliüretan Enjeksiyon Uygulaması

poliuretanenjeksiyon

Poliüretan Enjeksiyon Uygulaması Beton arma yapılardaki su sızıntılarına karşı maliyeti düşük ve %100 etkili bir uygulamadır. Uygulama genellikle beton arma yapılardaki inşaat esnasında veya tamamlandıktan sonra yapının hareket etmesi, yada temel izolasyonunun zarar görmesinden dolayı toprak altında kalan kısımda yapı içerisine su sızıntısı alması ile sonuçlanır. Bu durumda yapılabilecek sınırlı sayıda uygulama çeşidi vardır. Bu uygulamalardan en basit ve maliyeti düşük uygulamalardan biriside poliüretan enşeksiyon uygulamasıdır. Uygulama suyun geldiği yönden yapılır. Kullanılan kimyasalın karışımı gereği ince olduğu için suyun geçebileceği yönden aksi istikametinde enjeksiyon makinesi yardımı ile yüksek basınç verilerek suyun geldiği çatlakları doldurur ve su ile birleştiği andan itibaren reaksiyona geçer ve şişmeye başlar yaklaşık 5 dk içerisinde suyun geldiği çatlakları tıkar. Ve yapı içerisindeki su akışını kesmiş olur.

POLİÜRETAN ENJEKSİYON UYGULAMASININ ÖNEMİ VE FAYDALARI

 • Bina temelindeki demirlerin korozyona uğramasını engeller.
 • Her  türlü beton arma yapının depreme dayanıklılığını arttırır.
 • Bina içerisinde oluşan nem rutubet ve kötü kokuları engeller.
 • Yapının ömrünü uzatır.
 • Binadaki su yalıtımı,isu zolasyonu sağlar.
 • Su kaçağı enjeksiyonu çok kısa sürede uygulanır ve yüksek verimlilik sağlar.

EPOKSİ ENJEKSİYON: Betonarme elemanlarda oluşan çatlakların onarılmasında kullanılan bir yöntemdir.Çatlak yüzeye çakılan packerlere düşük viskoziteli epoksi reçinenin yüksek basınçla sıkılması sonucu betonarme betonarme elemanlardaki yük aktarımı eski haline getirilir. POLİÜRETAN ENJEKSİYON: Genellikle zemin altında kalan beton yapılarda su akışını kesmek için yapılan uygulamadır.Su ile karıştığında hacmini 35 kat arttıran poliüretanın,betona çakılan packerler vasıtasıyla yüksek basınçla uygulanmasıdır. Poliüretan enjeksiyon sistemi, yapının sudan uzaklaştırılması, betonun yapısı ve donatısının korunması ile birlikte kılcal çatlaklarının Poliüretan ile kaplanarak perde ve döşemelerin korunmasını sağlar.Su ile karıştığında hacmi 30 kat artan düşük viskositeli poliüretan ürün, betona çakılan pakerler vasıtasıyla yüksek basınçla uygulanmaktadır.Su Poliüretan, suyu gördüğü anda 10-20 sn içinde şişerek reaksiyon hızlı bir şekilde başlar (10 – 20 saniye).

KULLANIM ALANLARI:

 • Tüm yapıların zemin, bodrum ve otopark alanlarındasu girişlerinin önlenmesinde
 • Dışarıdan müdahale edilemeyen temel perde betonların izolasyonunda
 • Yüzme havuzlarında ve Su depolarına dışarıdan sızan suların engellenmesinde
 • Yüksek katlı binalarda dışarıdan müdahale edilemeyecek hallerde içeriden uygulamada
 • Klasik izolasyon yapılamayacak taş duvar ve zeminlerde
 • Asansör kuyularında (çukurlarında)
 • Soğuk derzlerin yalıtımında
 • Tünel ve yer altı depolarında
12